Besättningen

Vi har högsta status i alla hälsoprogram.

Vi är med djurhälsovården.

Vi är konventionella.Vår besättning består av ca 100 st stamboksförda kor och 4 individprövade tjurar.