Välkommen till Guldrupe Hereford

Vy över gården

Om Guldrupe lantbruk

Mitt på Gotland i Guldrupe socken, strax söder om kyrkan har vi våran gård. Där driver vi vårat företag Guldrupe Lantbruk AB
Familjen består av Catharina, Karl, Agnes, Moa, Einar och Matilda.
På gården föder vi upp 300 årskalvar av mjölkras och ca 400 vinterlamm. Plus våran hereford besättning.
Vi brukar ca 600 ha åkermark och 230 ha skog.